Mafesa, una de les majors plantes industrials fotovoltaiques de Catalunya

El projecte d’Estabanell Energia, en partenariat amb SUD Renovables, va convertir la instal·lació de Mafesa en una de les 25 majos plantes fotovoltaiques del sector industrial a Catalunya.

Amb 1.164 panells solars, la instal·lació genera més de 380.000kWh anuals, una producció respectuosa amb el medi ambient que evita l’emissió de 147 tones de CO2 a l’any.

La seva superfície de captació solar, que supera els 1.900m2 , cobreix prop del 30% de la demanada energètica de tota l’activitat del magatzem de Mafesa ubicat al municipi de Seva.

Valor afegit

Compromís i innovació. Així es pot resumir la proposta d’Estabanell per convertir la teulada de la nau de Mafesa en una oportunitat per al medi ambient, l’eficiència energètica i l’estalvi. A més de pensar en el màxim aprofitament de l’energia generada, a la instal·lació es van emprar les dues orientacions – est i oest – de la coberta de l’edifici. D’aquesta manera, la corba de generació va quedar eixamplada per disposar d’un major nombre d’hores amb producció d’energia solar.

La instal·lació, fixada amb estructura d’alumini i cargolaria d’acer inoxidable, assegura la màxima durabilitat de la planta. Com a part del seu compromís, Estabanell va oferir a Mafesa una garantia addicional de producció de 7 anys.