El titular és el propietari de la vivenda?

Ets client d'Estabanell energia?