CYGYC BIOCON S.L., una solució energètica eficient a mida i respectuosa amb el medi ambient

Si hi ha quelcom que defineix la manera de ser i de fer d’Estabanell Energia, i del seu equip de professionals, és la capacitat d’escoltar el client per dissenyar solucions energètiques que vagin més enllà. Que, de debò, aportin valor afegit.

Una d’aquestes solucions és la que Estabanell Energia va planificar i executar per CYGYC BIOCON S.L., gràcies també a la seva confiança i complicitat.

Què necessitava CYGYC BIOCON?

El repte que, en el seu moment, CYGYC BIOCON va posar damunt la taula era doble. Per una banda, requeria d’augmentar la potència contractada. I, de l’altra, la indústria plantejava el desig d’impulsar el consum d’energia 100% d’origen renovable per tal d’avançar en l’acompliment de la ISO 14001.

Com va reaccionar Estabanell Energia?

En primer lloc, va parar atenció a les necessitats concretes i més immediates de CYGYC, així com a totes aquelles reflexions i aportacions que aquesta va fer més enllà de les qüestions tècniques. Amb tota la informació, l’equip de professionals i col·laboradors experts, homologats per Estabanell, es va posar a treballar per proposar una solució capaç de donar resposta a totes les necessitats exposades, d’una manera eficient i personalitzada al 100%.

Com va respondre Estabanell Energia?

Va proposar i executar la instal·lació d’una planta fotovoltaica de 47 kWp, capaç d’augmentar la potència disponible d’una manera sostenible i respectuosa amb el medi ambient així com generar la seva pròpia energia amb un volum anual de 68.112 kWh cada any.

Amb aquesta infraestructura a mida de CYGYC BIOCON, Estabanell Energia va proporcionar una solució adreçada a superar maneres de fer d’altres temps, com hagués estat la instal·lació d’un nou Centre de Transformació que proporcionés aquest augment de potència necessari. I ho va fer amb una opció en línia amb els nous temps, amb l’aposta per l’autoconsum i amb les noves necessitats i compromisos de la indústria.

Així doncs, amb aquesta solució, Estabanell Energia va proporcionar a CYGYC una instal·lació amb la qual consumir i produir la seva pròpia energia invertint, al mateix temps, en una actiu propietat de l’empresa, en lloc d’un tercer, optimitzant la inversió inicial prevista amb una primera solució tradicional.

Amb aquesta actuació CYGYC BIOCON minimitzava les emissions al voltant de 26,2 tones de CO2 i els residus radioactius d’alta activitat generats a la producció d’energia tant per la producció d’energia fotovoltaica com pel canvi d’empresa comercialitzadora d’energia classificada com a “F” a Estabanell Energia classificada com a “A”, aportant valor en l’assoliment de l’objectiu de la ISO 14001.