Com serà la meva instal·lació d’autoconsum?

1 Panells Fotovoltaics
Són els responsables de transformar l’energia solar en electricitat (corrent continu – DC) mitjançant les cèl·lules fotovoltaiques. El seu rendiment per produir energia varia en funció de la seva orientació i inclinació respecte al sol, la temperatura ambient i la climatologia.

2 Inversor
És l’equip que converteix l’electricitat que li arriba dels panells fotovoltaics de corrent continu (DC) a corrent alterna (AC). Aquest equip també pot arribar a transferir l’excedent d’energia a una bateria per al seu emmagatzemament (en aquest cas, s’anomena inversor híbrid).

3 Bateria
En el cas que vulguis més independència de la xarxa elèctrica, pots instal·lar una bateria per utilitzar l’energia emmagatzemada; o bé quan no hi ha suficient producció (dies ennuvolats), o bé de nit, per allargar l’ús de la teva energia.

4 Sistema de Monitoratge
Peça clau per a saber en tot moment com funciona la teva instal·lació fotovoltaica i mantenir-la amb òptimes condicions de funcionament. A més, aquest sistema és molt útil per saber com, quan i amb quins electrodomèstics consumeixes energia, per canviar els teus hàbits de consum i amortitzar la teva instal·lació el més aviat possible.

5 Connexió a la xarxa
Per a produir energia necessites el sol, i per la nit la xarxa elèctrica actua com a bateria del teu excedent d’energia, garantint el teu confort durant tota la nit, així com en els dies ennuvolats.

Què passa amb l’energia que genera la meva instal·lació i no la consumeixo?
Que la pots compensar per la que consumeixes a la nit. El nou RD 244/2019 et permet compensar el terme d’energia consumida amb el teu excedent durant el període d’un mes. Per tant, trauràs el màxim profit a la teva energia.
Què passa si hi ha un dia ennuvolat?
Els panells fotovoltaics produeixen menys electricitat en dies ennuvolats, per tant, és aconsellable mantenir la teva llar connectada a la xarxa i fer un bon estudi de la potència contractada per continuar gaudint del teu màxim confort en aquests dies grisos.
El meu estalvi projectat coincidirà amb l’estalvi real durant tota la vida de la instal·lació?
L’estalvi real pot variar l’estalvi previst per diverses raons, com per exemple: si hi ha nous objectes que facin ombra als panells fotovoltaics (nous edificis, arbres que creixin ràpid…), si canvies de pla de llum, si canvies els teus hàbits de consum i fas més ús d’energia per la nit, el preu de venda del teu excedent d’energia…
Què vol dir producció garantida?
Com que preveiem la teva producció anual d’energia, si hi ha quelcom que no rendeix al nivell esperat, nosaltres t’avisarem per a fer una revisió i recuperar la teva generació el més aviat possible. Això sempre que tinguis contractat el servei de monitoratge amb nosaltres.
Quant duren les instal·lacions d’autoconsum?
La vida útil d’una instal·lació d’autoconsum depèn de l’entorn i de les garanties dels elements que la composen. Les garanties, actualment, estan entre 7 i 10 anys en els equips inversors, 10 anys per als panells fotovoltaics com a producte. A més, per als panells, hi ha associada una garantia de producció, que garanteix que durant els primers 25 anys produiran com a mínim el 80% de la seva capacitat.
Quin manteniment es requereix?
La majoria de les instal·lacions solars requereixen poc manteniment durant la vida del sistema i és possible que una certa cura proactiva t’ajudi a maximitzar el valor de la teva inversió. Per exemple, si vius en un entorn amb pols, un rentat periòdic dels panells pot ajudar a augmentar la producció d’electricitat i és possible que els inversors puguin necessitar ser substituïts al final de la seva vida útil per a garantir la teva producció d’energia.
Hi ha riscos associats a la instal·lació d’autoconsum?
Els problemes relacionats amb la instal·lació i el funcionament d’una instal·lació d’autoconsum són relativament poc freqüents, però poden incloure alguns danys en les teulades (filtracions d’aigua, moviment de l’estructura de la instal·lació per forts vents…), en funció de la climatologia de la zona. Si s’instal·len i es mantenen correctament, els panells fotovoltaics no haurien de suposar cap perill per a la teva llar.