Com serà la meva instal·lació d’autoconsum?

1 Panells Fotovoltaics
Són els responsables de transformar l’energia solar en electricitat (corrent continu – DC) mitjançant les cèl·lules fotovoltaiques. El seu rendiment per produir energia varia en funció de la seva orientació i inclinació respecte al sol, la temperatura ambient i la climatologia.

2 Inversor
És l’equip que converteix l’electricitat que li arriba dels panells fotovoltaics de corrent continu (DC) a la corrent alterna (AC) de consum. Aquest equip també pot arribar a transferir l’excedent d’energia a una bateria per al seu emmagatzemament (en aquest cas, s’anomena inversor híbrid).

3 Bateria
En el cas que vulguis més independència de la xarxa elèctrica, pots instal·lar una bateria per utilitzar l’energia emmagatzemada; o bé quan no hi ha suficient producció (dies ennuvolats), o bé de nit, per allargar l’ús de la teva pròpia energia.

4 Sistema de Monitoratge
Peça clau per a saber en tot moment com funciona la teva instal·lació fotovoltaica i mantenir-la amb òptimes condicions de funcionament. A més, aquest sistema és molt útil per saber com, quan i amb quins equips consumeixes energia, per canviar els teus hàbits de consum i amortitzar la teva instal·lació el més aviat possible.

5 Connexió a la xarxa
No et quedaràs mai sense energia. Durant les nits o en dies de menor radiació solar, podràs seguir consumint de xarxa i, quan surti el sol, començaràs a produir la teva energia.

Què passa amb l’energia que genera la meva instal·lació i no la consumeixo?
Que la pots compensar per la que consumeixes a la nit. El nou RD 244/2019 et permet compensar el terme d’energia consumida amb el teu excedent durant el període d’un mes. Per tant, trauràs el màxim profit a la teva energia.
Què passa si hi ha un dia ennuvolat?
Els panells fotovoltaics produeixen menys electricitat en dies ennuvolats, per tant, és aconsellable mantenir la teva llar connectada a la xarxa i fer un bon estudi de la potència contractada per continuar gaudint del teu màxim confort en aquests dies grisos.
El meu estalvi projectat coincidirà amb l’estalvi real durant tota la vida de la instal·lació?

L’estalvi real pot variar l’estalvi previst per diverses raons, com per exemple: si hi ha nous objectes que facin ombra als panells fotovoltaics (nous edificis, arbres que creixin ràpid…), si canvies de pla de llum, si canvies els teus hàbits de consum i fas més ús d’energia durant nit, el preu de venda del teu excedent d’energia, si hi ha molta brutícia sobre els panells solars…

Què vol dir producció garantida?
Com que preveiem la teva producció anual d’energia, si hi ha quelcom que no rendeix al nivell esperat, nosaltres t’avisarem per a fer una revisió i recuperar la teva generació el més aviat possible. Això sempre que tinguis contractat el servei de monitoratge amb nosaltres.
Quant duren les instal·lacions d’autoconsum?

La garantia de la instal·lació i la seva vida útil sempre depenen del fabricant de cada producte. Equips de major qualitat poden oferir millors garanties i vida útil.

Els panells fotovoltaics poden tenir garanties de fins a 25 anys de producte i de producció fins al 80% de la seva capacitat, i la seva vida útil es pot allargar fins a més de 30-35 anys.

Els equips inversors tenen una garantia de 5 anys. La majoria de fabricants donen la opció d’ampliar-la fins a 10, 15 o 20 anys (pagant un suplement).

Les estructures de fixació on es munten els panells solars poden tenir fins a 10 – 12 anys de garantia en funció del fabricant.

Quin manteniment es requereix?

La majoria de les instal·lacions solars requereixen molt poc manteniment durant la vida del sistema, en comparació amb altres tipus de tecnologies.

És possible que una certa cura proactiva t’ajudi a maximitzar el valor de la teva inversió. Per exemple, si vius en un entorn amb pols, una inspecció visual per veure si cal netejar la superfície dels panells i un rentat periòdic pot ajudar a augmentar la producció d’electricitat. En les neteges és important seguir les instruccions del fabricant per no malmetre el vidre que els protegeix (aturant la instal·lació durant la neteja i utilitzant productes neutres i no agressius).

El sistema de monitoratge també permetrà fer un seguiment de la producció d’energia i detectar possibles errors de funcionament.

És possible que els equips inversors puguin necessitar ser substituïts al final de la seva vida útil per a garantir la teva producció d’energia.

Les instal·lacions industrials requereixen de més manteniment que les residencials, però també és mínim comparativament amb altres tipus de tecnologies.

Hi ha riscos associats a la instal·lació d’autoconsum?

Els problemes relacionats amb la instal·lació i el funcionament d’una instal·lació d’autoconsum són relativament poc freqüents. En poques ocasions podrien arribar a generar alguns danys en les teulades (filtracions d’aigua, moviment de l’estructura de la instal·lació per forts vents…) en funció de la climatologia de la zona. Tot i així, si s’instal·len i es mantenen correctament a través d’una empresa especialitzada, els panells fotovoltaics no haurien de suposar cap tipus de perill per a la teva llar.